Checklist správné péče

V rámci projektu eumusc.net, na které se podíleli zástupci pacientů i lékařů z Evropské ligy proti revmatismu EULAR, byly vytvoření tzv. indikátory kvality péče, které ukazují, zda-li je pacient léčen včas a správně. Podle nich si sám pacient může kontrolovat, zda dostává kvalitní zdravotní péči.

Ke kontrolu kvality slouží check-list 14 otázek, na které se odpovídá ANO/NE:

 1. Byla moje revmatoidní artritida diagnostikována revmatologem do 6 týdnů od prvních příznaků?
 2. Byl jsem dostatečně informován o tom, jak se mám ke své nemoci chovat a jaká je role lékařů (např. porozuměl jsem své nemoci? byl jsem poučen o všech možnostech léčby, jejich výhodách a nevýhodách? co mám dělat, pokud se má nemoc zhoršuje? jaké jsou možné nežádoucí účinky léků?
 3. Vypracoval lékař ve spolupráci se mnou léčebný plán, ve kterém jsou stanoveny cíle léčby a postup léčby?
 4. Byl jsem poučen o výhodách a rizicích léčby? Byl jsem infromován o možnostech e rizicích očkování?
 5. Dostal jsem plán návštěv a vyšetření a poučen o tom, jak se bude léčba měnit podle příznaků?
 6. Vím koho, kdy a jak mám kontaktovat v případě zhoršení?
 7. Jsem léčen chorobu modifikujícími léky a pokud ne, vím proč jimi nejsem léčen?
 8. Pokud u mne nebylo dosaženo remise nebo nízké aktivity nemoci, byla mi změměna léčba po 3 měsících?
 9. Byl jsem informován jak tišit bolest, v případě, že se objeví?
 10. Byl jsem poučen o možnostech operativního zákroku, výhodách a nevýhodách?
 11. Mám dostupné léky a jiné léčebné postupy včas, když je potřebuji?
 12. Mám přístup k lékařům různých odborností, které potřebuji k léčbě své nemoci? je tím myšlen revmatolog, výživový poradce, praktický lékař, sestra, fyzioterapeut, psycholog, sociální pracovník, pracovní poradce?
 13. Byl jsem informován jakou mám provádět fyzickou aktivitu?
 14. Byl jsem informován o zdravotních pomůckách, úpravách mého životního a pracovního prostředí v případě, že to mám nemoc vyžaduje?
 15. Byl jsem informován o principech zdravého životního stylu?
 16. Byl jsem poučen o všech alternativách léčby a mohl jsem se tak informovaně a svobodně rozhodnout?