Jak se monitoruje úspěch léčby

Léčba pacientů s revmatoidní artritidou by se měla řídit doporučenými postupy odborných lékařských společností, které podle nejnovějšího vědeckého poznání definují jaké jsou cíle léčby, jakými léky a jak se léčí, jak jsou tyto léky účinné a bezpečné.

Doporučené postupy k léčbě RA EULAR (Evropská liga proti revmatismu) - 2019:
https://ard.bmj.com/content/79/6/685

Doporučené postupy pro léčbu RA České revmatologické společnosti (ČRS) - 2017:
https://www.revmatologicka-spolecnost.cz/resources/dokumenty/DP_RA_Senolt_2017.pdf

Doporučené postupy také určují, jak by měla být kontrolována aktivita nemoci, která ukazuje jak je nemoc úspěšně léčena. Ke sledování úspěšnosti léčby se dnes používají tzv. kompozitní indexy, které jsou složeny z počtu citlivých a oteklých kloubů, laboratorní hodnoty zánětu (sedimentace nebo CRP) a globálního hodnocení lékařem a pacientem. Těmito indexy se měří, jestli bylo dosaženo cíle léčby, tz. remise nebo nízké aktivity onemocnění.

Dnes se používají 3 různé indexy: DAS28, SDAI nebo CDA, které jsou si velmi podobné:

 • DAS, skóre aktivity nemoci (disease activity score)
 • CDAI, klinický index aktivity nemoci (Clinical Disease Activity Index)
 • SDAI, zjednodušený index aktivity nemoci (Simplified Disease Activity Index)

Hodnocení aktivity onemocnění podle kompozitních indexů:

  DAS28 SDAI CDAI
Remise ≤ 2,6 < 3,3 < 2,8
Mírná aktivita > 2,6 a ≤ 3,2 ≥ 3,3 a ≤ 11 ≤ 10
Střední aktivita > 3,2 a ≤ 5,1 ≥ 11 a ≤ 26 > 10 a ≤ 22
Vysoká aktivita > 5,1 > 26 > 22

Aktivita (závažnost projevů) revmatoidní artritidy:

 • Remise

  zánět je minimální nebo žádný, příznaky vymizely nebo jsou mírné

 • Nízká aktivita

  zánět je utlumen, příznaky jsou mírné, ale přítomné

 • Střední aktivita

  zánět je stále přítomný, příznaky jsou omezující

 • Vysoká aktivita

  silný zánět, příznaky jsou nesnesitelné